Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo – Javni poziv

Korisnici programa Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo mogu isključivo biti obrti, trgovačka društva i zadruge, te fizičke osobe. Planirano je ukupno 265.450 eura za dodjelu bespovratnih potpora.
Cjeloživotno obrazovanja za obrtništvo - Javni poziv - Konto fondovi Matulji

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2023. godinu. U sklopu ovog programa dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Planirano je ukupno 265.450 eura za dodjelu bespovratnih potpora.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća
(isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Ciljevi ovog programa su:

 • usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja
 • poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:

 • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima
  obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su
  definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica
 • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
 • polaganja naučničkog ispita
 • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
 • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta
  ili mentora.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
 • troškovi polaganja majstorskog ispita pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
 • troškovi polaganja naučničkog ispita za osobe koje udovoljavaju uvjetima iz članka 62. stavka 3. Zakona o obrtu („Narodne novine“, br. 143/13, 127/19 i 41/20)
 • troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita prema programima ispita za stjecanje određenog zanimanja/zvanja
 • troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
 • troškovi polaganja ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju
 • troškovi završetka Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu
 • troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi literature
 • putni troškovi
 • troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično
 • troškovi ponovnog polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i naučničko ispita
 • troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Programa i Otvorenog javnog
 • nadopuna/obnova/izmjena dozvole (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja osim troškova obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora
 • troškovi obrade dokumentacije za polaganje majstorskog ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti
 • troškovi stručnog osposobljavanja ili obrazovanja koji nisu u skladu s odredbama ovog Programa.

Javite nam se za više informacija u pogledu uputa i prijave na program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2023. godinu

Vaučeri za digitalizaciju - Javni poziv - Konto fondovi

Vaučeri za digitalizaciju – Javni poziv

Vaučeri za digitalizaciju odnose se na pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Zatražite više informacija putem naše kontakt web stranice.