Dodjela potpora male vrijednosti poduzetnicima – Javni poziv

Dodjela potpora male vrijednosti provodi se putem 5 mjera, a mogu aplicirati mikro, mali i srednji gospodarski subjekti sa sjedištem u PGŽ-u.
Dodjela potpora male vrijednosti poduzetnicima Javni poziv - Konto fondovi

Primorsko-goranska županija 21. rujna 2023. objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima na području PGŽ-a. Dodjela potpora male vrijednosti provodi se putem ovih pet mjera:

  1. Sufinanciranje troškova opreme, prerađivačke djelatnosti,
  2. Poticanje energetske učinkovitosti,
  3. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
  4. Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena,
  5. Sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove.

Sufinanciranje troškova opreme – prerađivačke djelatnosti

Prihvatljive su aktivnosti sufinanciranja nabave dugotrajne imovine namijenjenih isključivo za aktivnosti u funkciji obavljanja prerađivačke djelatnosti. Prihvatljiv je trošak nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Prijavitelju se odobravaju potpore u 80% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000 eura.

Poticanje energetske učinkovitosti

Prihvatljive su aktivnosti pripreme dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije na području Županije.

Prijavitelju se odobravaju potpore u 80% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000 eura.

Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

Prihvatljive su aktivnosti nastale pri pokretanju poslovanja i za obavljanje gospodarske aktivnosti. Prihvatljiv je trošak izrade poslovnih planova/investicijskih programa za kapitalna ulaganja.

Prijavitelju se odobravaju potpore u 80% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000 eura.

Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena

Zapošljavanje žena – prihvatljiva je aktivnost zapošljavanja osoba ženskog spola u razdoblju od 01.01.2023. godine do podnošenja prijave na Javni poziv na puno radno vrijeme i na neodređeno koja prethodno nije bila u radnom odnosu minimalno 30 dana prije novog zapošljavanja. Osim ako je bila zaposlena na određeno ili nepuno radno vrijeme kod istog ili drugog poslodavca.

Samozapošljavanje žena – prihvatljiva je aktivnost samozapošljavanja ženske osobe u vlastitom poslovnom subjektu na puno radno vrijeme na neodređeno.

Prijavitelju se odobravaju potpore u 100% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000 eura.

Sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove

Prihvatljive su aktivnosti koje se odnose na izradu i pripremu dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja. Prihvatljiv trošak su naknade za izradu i pripremu dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj s dokazom o otvorenom EU natječaju za sufinanciranje ulaganja na koji se prijavljuje prijavitelj s opisom investicijskog ulaganja.

Prijavitelju se odobravaju potpore u 100% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000 eura.

Dodjela potpora male vrijednosti – kriteriji

Najmanji iznos potpore za sve mjere je 1.000 eura.

Pod pojmom “Prijavitelj” u ovom Javnom pozivu označava se subjekt malog gospodarstva (mikro, mali i srednji) za koji se traži potpora.

Za sve Mjere prihvatljive su aktivnosti i troškovi koji su nastali nakon 1. siječnja 2023. pa do prijave na Javni poziv.

Temeljem zaprimljenih prihvatljivih prijava, a ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima za tekuću godinu za provedbu Mjera, utvrdit će se rang-lista prijava sukladno kriterijima za bodovanje. U slučaju da više prijava za potporu ima isti broj bodova, prednost u odabiru imat će prijava s ranijim datumom i vremenom podnošenja.

Prijave se zaprimaju 15 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj internet stranici
Primorsko-goranske županije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas. Naši kontakti dostupni su na ovoj poveznici.

Vaučeri za digitalizaciju - Javni poziv - Konto fondovi

Vaučeri za digitalizaciju – Javni poziv

Vaučeri za digitalizaciju odnose se na pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Zatražite više informacija putem naše kontakt web stranice.