Konto accents dark

Poticaji

Potpore za samozapošljavanje

Za sve koji planiraju otvoriti vlastiti obrt ili tvrtku.

Potpore za samozapošljavanje - HZZO

Za nezaposlene koji žele otvoriti vlastiti obrt ili tvrtku.

Moguće je ostvartiti od 7.000,00 o 20.000,00 kn poticaja.

Pišemo poslovne planove, te vodimo klijente kroz proces ostarivanja mjere. Nakon što su poticaji ostvareni, nudimo pomoć pri otvaranju samog obrta ili tvrtke.

Potpore za samozapošljavanje - Branitelji

Potporu mogu ostvariti nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Potporu ne može ostvariti osoba koja je korisnik potpore za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Potpora iznosi do najviše 10.617,83 eura (80.000,00 kuna).

Mjere

Potpore za zapošljavanje

Potpore za zapošljavanje

Mjera je namjenjena za:

 • osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 • osobe koje su u dobi od 15 do 24 godine
 • osobe starije od 50 godina
 • osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja
 • osobe koje su pripadnici romske nacionalne manjine
 • osobe koje nemaju radnog staža, a zapošljavaju se na poslovima u zanimanju za koje se nisu školovale
 • osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Potpore za pripravništvo

Za nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod bez obzira na staž osiguranja, a koje se prvi puta zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za koje su se školovale.

Stalni sezonac

Osobe koje su u kontinuitetu radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod tog istog poslodavca raditi još najmanje 1 sezonu (najmanje 6 mjeseci).

Osiguranja

Poticaji gradova, općina i županija

Grad Rijeka

Grad Rijeka svojim poduzetnicima nudi razne subvencije:

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
 • Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga
 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije
 • Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga

Grad Opatija

Grad Opatija svake godine dodjeljuje poticaje za:

 • samozapošljavanje
 • zapošljavanje
 • obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora
 • troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika i obrtnika
 • troškove digitalizacije poslovanja i digitalni marketing
 • troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova eu ili nacionalnih fondova
 • troškove nabave i ugradnje opreme i strojeva
 • subvencije za kamate na kredite

Grad Kastav

Grad Kastav dodjeljuje potpore kroz sljedeće mjere:

 • Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Subvenciranje nabave i ugradnje opreme i strojeva
 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
 • Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

Općina Matulji

Općina Matulji svake godine subvencionira kamate na poduzetničke kredite.

Općina Lovran

Općina Lovran svake godine daje poticaje za samozapošljavanje, te zapošljavanje osoba s prebivalištem na području Općine Lovran.

Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija svake godine daje poticaje za one koji žive izvan područja grada Rijeke za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva.

Natječaji

Prema dosadašnjem iskustvu niže navedene potpore očekujemo u slijedećem razdoblju:

Potpore PGŽ – početak ožujka

Bespovratne potpore PGŽ su namjenje i mirko i malim poduzećima tj. i obrtnicima i paušalcima i tvrtkama, te sufinanciraju opremu potrebnu za rad.

Grad Rijeka – početkom rujna

Grad Rijeka sufinancira poduzetnike (uključujući i paušalce, obrtnike i mala poduzeća) u raznim aktivnostima.

Grad Kastav – početkom listopada

Grad Kastav sufinancira poduzetnike (uključujući i paušalce, obrtnike i mala poduzeća) u raznim aktivnostima, ako ste poduzetnik s područja grada Kastva.

Općina Matulji – sredinom studenog

Općina Matulji svake godine raspisuje natječaj za sufinanciranje kamata na kredite.

Poticaji gradova
Konto tim

Ostali poticaji

Poticaji za sportske udruge, privatne iznajmljivače, poslodavce koji imaju praktikante, tradicijske obrte (stolare, izradu glinenih posuda i razni drugi), branitelje i djecu branitelja, energetsku obnovu i obnovljive izvore energije, te razni drugi.

Sport

Ministarstvo sporta nudi razne poticaje, kako za organizaciju sportskih događanja, tako i za odlazak sportaša na natjecanje. Poticaji su namjenjeni, kako sportskim udrugama tako i lokalnim i regionalnim samoupravama.

Tradicijski i umjetnički obrti

Namjenjen je tradicijskim (npr. stolari, bačvari, bravari, postolari, zlatari, klesari itd.) i umjetničkim ( draguljar, izrada keramičkih posuda itd). Isti moraju imati status tradiscijskog ili umjetničkog obrta, što znači da moraju dobiti odobrenje obrtničke komore, da zadovoljavaju iste.

Najviši iznos potpore je 50.000,00 kn.

Namjena sredstava je za financiranje nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Ministarstvo hrvatskih branitelja – poticaji za za sufinanciranje troškova obrazovanja

Za poticajna sredstva po ovom pozivu mogu se kandidirati nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Osoba mora biti nezaposlene najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva.

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za:

 • stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja),
 • prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme),
 • osposobljavanje,
 • usavršavanje te
 • stjecanje dodatnih znanja i vještina

Energetska obnova

Poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća obuhvaćaju:

 • Toplinsku zaštitu ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, krova ispod kojeg je grijani prostor, stropa iznad kojeg je hladni prostor, ukopanih dijelova i poda, i zamjenu vanjske stolarije)
 • Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčani toplinski pretvarači – kolektori (solarni paneli), sustavi na drvnu sječku/pelete (kotlovi na biomasu), dizalice topline i fotonaponski pretvarači/paneli).
 • Toplinsku zaštitu ovojnice grijanog prostora
 • Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (samo točka 1.b)
Natječaji

Prema dosadašnjem iskustvu niže navedene potpore očekujemo u slijedećem razdoblju:

Naukovanje za obrtnička zanimanja – sredina prosinca

Ukoliko vaša struka spada u trogodišnje obrtničko zanimanje i imate učenika na praksi, obavezno nam se javite kako bi vas uputili i prijavili za potpore koje možete dobiti.

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini – sredina prosinca

Natječaj je namijenjen sportskim udrugama koje planiraju sportske programe i natjecanje u 2023.

Ostali poticaji
Ostali poticaji