Program konkurentnost turističkog gospodarstva – Javni poziv

Program konkurentnost turističkog gospodarstva odnosi se na trgovačka društva izvan javnog sektora, obrte i zadruge koji su registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti.
Program konkurentnost turističkog gospodarstva Konto fondovi

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za kandidiranje za dodjelu bespovratna sredstva u sklopu Programa konkurentnost turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu. Program konkurentnost turističkog gospodarstva odnosi se na trgovačka društva izvan javnog sektora, obrte i zadruge koji su registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti.

Ako ste zainteresirani za ove financijske mogućnosti Ministarstva, javite nam se za besplatne konzultacije.

Tko se može prijaviti na Program konkurentnost turističkog gospodarstva?

1 Restorani sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga”.

Prihvatljivi korisnici su: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), koji imaju registriranu Glavnu djelatnost po NKD-u 56 – Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

 • Ukupan iznos sredstava – 1.654.455 € (12.465.491 kn)
 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti – 6.000 € (45.207 kn)
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti – 25.000 € (188.362 kn)

2 Agencije koje su upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno Zakonu.

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), koji imaju registriranu Glavnu djelatnost po NKD-u: 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora).

 • Ukupan iznos sredstava – 400.000 € (3.013.800 kn)
 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti – 4.000 € (30.138 kn)
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti – 8.000 € (60.276 kn)

3 Plovila za krstarenje registrirana sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma.

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), koji imaju registriranu djelatnost prema NKD-u: 50.10 – Pomorski i obalni prijevoz putnika.

 • Ukupan iznos sredstava – 600.000 € (4.520.700 kn)
 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti 6.000 € (45.207 kn)
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 € (150.690 kn)

Restorani – prihvatljive aktivnosti i troškovi

1 Prihvatljiva aktivnost za restorane odnosi se na ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata.

Prihvatljivi troškovi u tom smislu su:

a) troškovi zamjene energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme u energetski procesno učinkovitu opremu u svrhu unapređenja tehnološkog procesa pripreme hrane i pića te pružanja usluga:

 • oprema za pripremu i termičku obradu namirnica
 • oprema za hladno skladištenje
 • oprema za pranje bijelog i crnog posuđa i čaša
 • oprema za serviranje hrane i pića – buffet stolovi, samoposlužna linija, vitrine (u cilju održavanja potrebne temperature servirane hrane i pića)
 • ugostiteljska oprema prilagođena za djelatnike s invaliditetom

b) troškovi zamjene i nabave energetski učinkovitijih sustava grijanja, rasvjete i obnovljivih izvora energije:

 • oprema za unapređenje energetske učinkovitosti klimatizacije i grijanja,
 • ulaganja usmjerena na uštedu energije kroz: LED svjetiljke i pametne sustave za upravljanje rasvjetom,
 • sustavi oprema za korištenje obnovljivih izvora energije, dizalice topline i tome slično.

c) troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo:

 • nabava uređaja za sprječavanje i smanjenje otpada od hrane (npr. uređaji za kompostiranje bio-otpada, drobilice, usitnjivači, dehidratori, digestori…),
 • nabava uređaja i implementiranje rješenja za uštedu vode, te recikliranje i ponovnu uporabu otpadnih voda (ulaganje u sustave za pranje, navodnjavanje…).

2 Prihvatljiva aktivnost odnosi se na ulaganje u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga.

Prihvatljivi troškovi u tom smislu su:

a) troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver):

 • oprema i/ili program (softver) koji doprinosi digitalnoj tranziciji poslovnih procesa i organizaciji poslovanja,
 • oprema i/ili program (softver) za kontrolu i praćenje utroška energije,
 • oprema i/ili program (softver) za beskontaktnu naplatu, on-line naručivanje i sl., uključujući i moguću opremu i/ili program za osobe s invaliditetom.

Agencije – prihvatljive aktivnosti i troškovi

1 Prihvatljiva aktivnost odnosi se na ulaganje u zelenu tranziciju pružanja agencijskih usluga.

Prihvatljivi troškovi u tom smislu su:

a) nabava prateće opreme za realizaciju paket aranžmana, izleta, događanja (oprema vezana za planinarske, avanturističke, rekreacijske, lovne 1 ribolovne aktivnosti agencije, koja doprinosi sigurnosti turista, kružnom gospodarstvu, sprečavanju i kontroli onečišćenja, biorazgradivosti i zaštiti ekosustava), uključujući i moguću opremu i/ili program za osobe s invaliditetom

2 Prihvatljiva aktivnost odnosi se na ulaganje u digitalizaciju i unapređenje agencijskih usluga.

Prihvatljivi troškovi u tom smislu su:

a) troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver):

 • oprema i/ili program (softver) koji doprinosi digitalnoj tranziciji poslovnih procesa i organizaciji poslovanja (beskontaktna naplata, on-line naručivanje, kreiranje programa, ugovaranje isl.),
 • oprema i/ili program (softver) koji doprinosi digitalnoj tranziciji agencijskih usluga, kroz on-line aplikacije i prezentacije, virtualnu stvarnost, programe i opremu za adekvatno vođenje i informiranje turista, uključujući i moguću opremu za osobe s invaliditetom.

Plovila – prihvatljive aktivnosti i troškovi

1 Prihvatljiva aktivnost odnosi se na ulaganje u zelenu tranziciju “Plovnih objekata za krstarenje”.

Prihvatljivi troškovi u tom smislu su:

a) ulaganje u opremu / uređaj za desalinizaciju morske vode na plovilu
b) ulaganje u opremu / uređaj za biokemijsko pročišćivanje otpadnih voda na plovilu.

Vaučeri za digitalizaciju - Javni poziv - Konto fondovi

Vaučeri za digitalizaciju – Javni poziv

Vaučeri za digitalizaciju odnose se na pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Zatražite više informacija putem naše kontakt web stranice.