Program mjera za razvoj poduzetništva PGŽ-a – Javni poziv

Program mjera za razvoj poduzetništva uključuje sufinanciranje troškova opreme za prerađivačke djelatnosti, poticanje energetske učinkovitosti te potpore poduzetnicima početnicima
Program mjera za razvoj poduzetništva PGŽ-a - Javni poziv

Primorsko-goranska županija objavila je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti naziva Program mjera za razvoj poduzetništva PGŽ-a.

Program mjera za razvoj poduzetništva uključuje sufinanciranje troškova opreme za prerađivačke djelatnosti, poticanje energetske učinkovitosti te potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju ili imaju novoosnovan obrt ili trgovačko društvo te koji posluju i imaju registrirano sjedište na području mikroregije Gorski kotar ili području otoka. Ponuda odnosno predračun ne može se prikazati kao prihvatljiv trošak, već isključivo plaćeni račun do prijave na javni poziv.

Konkretno, program obuhvaća ove mjere:

  • Sufinanciranje troškova opreme – prerađivačke djelatnosti
  • Poticanje energetske učinkovitosti
  • Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima-potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo (Gorski kotar i Otoci).

Sufinanciranje troškova opreme prerađivačke djelatnosti

Prihvatljivi prijavitelji/korisnici mjere Sufinanciranje troškova opreme prerađivačke djelatnosti su:
Mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva koji prema NKD-u registrirani za područje C (prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32, (izuzev skupine 10.7 Proizvodnja pekarskih i brašnastih proizvoda te kolača) i imaju registrirano sjedište, obavljaju djelatnost te se aktivnost ulaganja provodi na ruralnom području PGŽ-a.

Potpora se odobrava u 80% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 EUR.

Poticanje energetske učinkovitosti

Prihvatljivi prijavitelji/korisnici mjere Poticanje energetske učinkovitosti su:
Mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost na području Županije, a tijekom pripreme dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije imaju registrirano sjedište, obavljaju djelatnost te se aktivnost ulaganja provodi na području PGŽ-a.

Potpora se odobrava u 80% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 EUR.

Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima

Prihvatljivi prijavitelji/korisnici mjere Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima su:
Mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo ili imaju novoosnovan obrt ili trgovačko društvo, te koji posluju i imaju registrirano sjedište na području mikroregije Gorski kotar ili području otoka (registrirani nakon 01. siječnja 2022. godine).

Potpora se odobrava u 80% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 8.000,00 EUR.

Za sve Mjere iz ovog Javnog poziva prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine pa do prijave na Javni poziv uz obvezno predočenje dokaza o stvarno nastalim troškovima tj prethodno plaćenim računima. Prijave se zaprimaju 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije.

Javite nam se za više informacija u pogledu uputa i prijave na Program mjera za razvoj poduzetništva PGŽ-a.

Vaučeri za digitalizaciju - Javni poziv - Konto fondovi

Vaučeri za digitalizaciju – Javni poziv

Vaučeri za digitalizaciju odnose se na pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Zatražite više informacija putem naše kontakt web stranice.