Vaučeri za digitalizaciju – Javni poziv

Vaučeri za digitalizaciju odnose se na pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Zatražite više informacija putem naše kontakt web stranice.
Vaučeri za digitalizaciju - Javni poziv - Konto fondovi

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru poziva Vaučeri za digitalizaciju iznosi 9.954.210,00 EUR. Novac je osiguran u Državnom proračunu RH. Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće.

Ovim Pozivom poticat će se ulaganja mikro, malih ili srednjih poduzeća (MSP) usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz:

  • osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku),
  • strategije za digitalnu transformaciju,
  • digitalni marketing,
  • povećanje kibernetičke otpornosti sigurnosnim provjerama sustava i
  • primjenu složenih digitalnih rješenja.

Raspodjela sredstava po pojedinoj vrsti vaučera je predviđena kako slijedi:

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – 1.924.480 EUR

Vaučer se odnosi na specijalizirane programe neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike Prijavitelja za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija (rad u e-trgovini i m-trgovini, internetsko oglašavanje, administriranje internetske stranice poduzeća), za analizu podatka i upravljanja podacima, razvoj aplikacija, dizajn softvera, digitalni dizajn, za poslovanje u oblaku…

Vaučer za digitalni marketing – 1.990.850 EUR

Aktivnosti ovog vaučera uključuju izradu internetskih stranica poduzeća, e-trgovine, mtrgovine, uključujući izradu i testiranje aplikacija za mobilnu trgovinu, nadogradnju postojećih rješenja – kanala poslovanja putem redizajna i dogradnje novim funkcionalnostima, kao i otvaranje novih i unaprjeđenje postojećih kanala komunikacije te unaprjeđenje odnosa s kupcima.

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – 1.194.500 EUR

Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima – KPI).

Strategija digitalne transformacije treba biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća (na koja se strateška usmjerenja i na koje se postojeće strateške ciljeve odnosi), odnosno s poslovnim planom i ciljevima, u slučaju da poduzeće nema razvijenu poslovnu strategiju.

Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – 2.919.900 EUR

Aktivnosti vaučera uključuju provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća.

Također uključuju analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata.

Vaučer za složena digitalna rješenja – 1.924.480 EUR

Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije. Aktivnosti trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije poduzeća, odnosno poslovnom strategijom poduzeća ako poduzeće nema razvijenu strategiju digitalne transformacije.

Vaučeri za digitalizaciju – Rokovi

Postupak dodjele se provodi u modalitetu privremenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava s više rokova za podnošenje projektnih prijedloga kako slijedi:

  1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine 3,318,070 EUR
  2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine 3,318,070 EUR
  3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine 3,318,070 EUR

Broj projektnih prijedloga

Prijavitelj jednim projektnim prijedlogom može zatražiti samo jedan vaučer. U postupku dodjele prijavitelj može istovremeno imati samo jedan projektni prijedlog kojim traži dodjelu vaučera za usluge koje pruža isključivo jedan pružatelj usluga, a koje obuhvaćaju jednu ili više aktivnosti prihvatljivih za traženu vrstu vaučera. Jedan prijavitelj u okviru ovog Poziva može koristiti najviše dva vaučera, uz uvjet da se radi o različitim vrstama vaučera.

Katalog pružatelja usluga

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” u kojeg su upisani poduzetnici s odgovarajućim znanjima, iskustvom i kapacitetima te koji su iskazali interes za upis. Pružatelji usluga uvršteni su sukladno redoslijedu zaprimanja i obradi prijava.

Detaljne informacije vezane za poziv Vaučeri za digitalizaciju zatražite putem naše kontakt stranice. Konto fondovi nude vam uslugu informiranja, prikupljanja dokumentacije i prijave projektnih prijedloga na ovaj poziv.